Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

saint-agnes
4824 63b5 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoll oll
saint-agnes
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor "Plac Skazańców"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaoll oll
saint-agnes

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaoll oll
saint-agnes

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaoll oll
saint-agnes
7411 0d4e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
saint-agnes
9543 2f0c
Reposted frommonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe viaoll oll

July 18 2017

saint-agnes
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaoll oll
4335 d482 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaoll oll
saint-agnes
7404 7ff0
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaoll oll

June 28 2017

saint-agnes

May 27 2017

saint-agnes
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
saint-agnes
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viaoll oll
saint-agnes

Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.

— Jonathan Carroll

Reposted fromUndomiel Undomiel viaoll oll

May 07 2017

saint-agnes
4474 172f 500
Reposted fromoll oll viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
saint-agnes
Wszyscy ćwiczą tyłki z Ewą Chodakowską, my dziś ćwiczymy wątroby z Amy Winehouse
Reposted fromscorpix scorpix viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
saint-agnes

April 06 2017

saint-agnes
9196 a5a0 500
Reposted fromoll oll viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
saint-agnes
saint-agnes
1336 b0ea
saint-agnes
9071 1534 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl