Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

saint-agnes
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaoll oll
4335 d482 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaoll oll
saint-agnes
7404 7ff0
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaoll oll

June 28 2017

saint-agnes

May 27 2017

saint-agnes
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
saint-agnes
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viaoll oll
saint-agnes

Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.

— Jonathan Carroll

Reposted fromUndomiel Undomiel viaoll oll

May 07 2017

saint-agnes
4474 172f 500
Reposted fromoll oll viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
saint-agnes
Wszyscy ćwiczą tyłki z Ewą Chodakowską, my dziś ćwiczymy wątroby z Amy Winehouse
Reposted fromscorpix scorpix viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
saint-agnes

April 06 2017

saint-agnes
9196 a5a0 500
Reposted fromoll oll viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
saint-agnes
saint-agnes
1336 b0ea
saint-agnes
9071 1534 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart

July 04 2015

saint-agnes
4258 8ec9
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere
saint-agnes
4378 e669
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere
saint-agnes
2991 7820 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere

June 29 2015

saint-agnes
1065 1765
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaadejsza adejsza
saint-agnes
6088 4f60
Reposted fromadejsza adejsza viaSic616 Sic616

June 21 2015

saint-agnes
Nawet sobie nie wyobrażasz na jakie aktorstwo stać kobietę, kiedy gra o wysoką stawkę.
— Arturo Pérez-Reverte
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawhatelseisthere whatelseisthere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl