Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2018

saint-agnes
0508 8df1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

January 20 2018

saint-agnes
saint-agnes
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viaucieknijmi ucieknijmi
saint-agnes
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viaucieknijmi ucieknijmi
saint-agnes
saint-agnes
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
2727 c479 500
saint-agnes

January 16 2018

saint-agnes
saint-agnes
4849 f8ae 500
prosidełko.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
saint-agnes
9988 bf0e
Reposted fromdrunkwolf drunkwolf viaMaryiczary Maryiczary
saint-agnes
6538 6942
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven

January 04 2018

saint-agnes
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viazielonooka zielonooka
saint-agnes
9993 2601
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazielonooka zielonooka
saint-agnes
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajethra jethra
saint-agnes
5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viajethra jethra
saint-agnes
5505 cbd2
Reposted fromzciach zciach viajethra jethra
saint-agnes
6533 0b18
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viajethra jethra

November 27 2017

saint-agnes
9630 418b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

November 13 2017

saint-agnes
2469 9eaf 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl