Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

saint-agnes
9630 418b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

November 13 2017

saint-agnes
2469 9eaf 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajethra jethra
saint-agnes
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viajethra jethra
saint-agnes
6125 a6c8 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajethra jethra

November 12 2017

saint-agnes
8494 00e6 500
saint-agnes
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
saint-agnes
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafoodforsoul foodforsoul
saint-agnes
4199 b8ad
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viafoodforsoul foodforsoul
saint-agnes
9663 995b 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafoodforsoul foodforsoul
saint-agnes
2725 85ad 500
saint-agnes
2336 bfeb
saint-agnes
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll

September 10 2017

saint-agnes
4824 63b5 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoll oll
saint-agnes
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor "Plac Skazańców"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaoll oll
saint-agnes

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaoll oll
saint-agnes

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaoll oll
saint-agnes
7411 0d4e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
saint-agnes
9543 2f0c
Reposted frommonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe viaoll oll

July 18 2017

saint-agnes
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl