Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

saint-agnes
6634 2750 500

July 08 2018

saint-agnes
6424 07c0 500

Linthal, Switzerland (by Dirk Dallas)

saint-agnes
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
saint-agnes
Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się strefa komfortu.
— K. Bromberg - "Driven. Namiętność silniejsza niż ból"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

May 16 2018

saint-agnes
1310 3a5e 500
Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"

May 03 2018

saint-agnes
0594 fbdc
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMerrry98 Merrry98
saint-agnes
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMerrry98 Merrry98

April 02 2018

saint-agnes
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaToshi Toshi
saint-agnes
saint-agnes
0754 7bfd
Reposted frompesy pesy viadusz dusz
saint-agnes
1092 a121 500
Reposted fromwhatdoyouwanttosee whatdoyouwanttosee viadusz dusz
saint-agnes
3408 2c23
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaucieknijmi ucieknijmi

February 03 2018

saint-agnes
0508 8df1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

January 20 2018

saint-agnes
saint-agnes
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viaucieknijmi ucieknijmi
saint-agnes
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viaucieknijmi ucieknijmi
saint-agnes
saint-agnes
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl